adwokat Kraków

Kancelaria zajmuje się obroną oskarżonych lub reprezentacją pokrzywdzonych w postępowaniu karnym na wszystkich etapach postępowania.

adwokat Kraków
 
adwokat Kraków

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach cywilnych, udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe oraz umowy cywilnoprawne. 
adwokat Kraków

Kancelaria reprezentuje Klientów oraz udziela porad prawnych w sprawach o rozwód, alimenty, podział majątku wspólnego oraz dotyczących władzy rodzicielskiej.

adwokat Kraków
 
adwokat Kraków

Kancelaria udziela pomocy prawnej pracownikom i pracodawcom, w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz roszczeń wynikających ze stosunku pracy.

adwokat Kraków

Informacje o kancelarii


Kancelaria adwokacka świadczy swoje usługi przede wszystkim poprzez obronę lub reprezentowanie Klientów przed sądami, organami ścigania i urzędami, a także poprzez udzielanie porad prawnych oraz poprzez sporządzanie pism procesowych.

Kancelarię cechuje indywidualne podejście do problematyki każdej ze spraw, celem znalezienia najkorzystniejszego rozwiązania dla Klienta. Staranność, rzetelność i wysoki poziom wiedzy merytorycznej pozwalają na świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej.

Zakres usług


Reprezentacja przed sądami
Porady prawne
Opinie prawne
Pozwy i wnioski
Apelacje i zażalenia
Pisma procesowe
Odwołania od decyzji
Sporządzanie umów
Negocjacje
Szkolenia
Rejestracja spółek
Stała obsługa prawna